Av Cecilia korp

#Fisktanten informerar

Du kan bli smartare

Du blir smart av fisk och du blir vad du äter är talesätt som du säkert hört tidigare, vilket syftar på att det är skillnad mellan 3000 kalorier från godis kontra 3000 kalorier från fisk, frukt och grönt. Att ha rätt blandning av olja och tillräcklig mängd i din kropp, är lika viktigt för dig som för en bil. Om så inte är fallet, signalerar kroppen och lampan på bilen börjar blinka. Det finns samband mellan kronisk inflammation och livslängd. Ju lägre inflammationsnivån är i en kropp, desto längre lever människan.
#FISKTANTEN REKOMMENDERAR, läs denna bok och berätta gärna om kunskapen för någon annan.

Boken uppstod som ett projekt för att sprida enkel och lättförståelig kunskap om våra essentiella (livsviktiga) fettsyror Omega-6 och Omega-3 via sociala medier, med en förhoppning om att nå ut till många för att öka förståelsen VAD dessa fettsyror har för funktion, HUR det fungerar och vad som händer när det inte fungerar, VARFÖR det är viktig att ha tillräckligt hög Omega-3 DHA/EPA-nivå i kroppen för fertilitet, för mammor, samt för barns utveckling och grundhälsa. Du som köper denna bok bidrar till Cecilias Vision, ”Att alla barn ska ha tillgång till näringstät mat på sin tallrik. Att stötta fler företag som har hållbara idéer, tjänster och produkter som gynnar världen. Att möjliggöra för nästa generation av företagande, unga entreprenörer som har ett fokus att förändra världen till en plats med mer hälsa, mer kreativitet, skratt, glädje och till en förmögenhet med mer mångfald och närvaro.” Ja må du leva idag!

Författaren

Cecilia Korp

Cecilia Korp verkar idag på heltid som social intraprenör med affärsidén, ”Förvalta kunskap, energi & pengar på bästa förmåga och stoppa tillbaks överflödet i en mer hållbar Värld för våra barns framtid.” Hon har en bakgrund som gymnasielärare vars passion har varit att öka kreativiteten och kommunikationsförmågan bland våra ungdomar med hjälp av estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande. Att utifrån sina talanger och sin passion bygga upp något som man kan försörja sig på (helt eller delvis) är något som hon älskar att inspirera till och verkligen brinner för. Under åren har hon sett en ökad ohälsa bland våra ungdomar, vilket är sorgligt och idag är det en av anledningarna till att hon idag är engagerad med kunskapsspridning om hur vi kan må bättre och hur vi kan förebygga ohälsa. För att barnen ska kunna förverkliga sig själva behöver de grundläggande behoven först vara uppfyllda. En av de viktigaste frågorna för henne just nu är att ändra riktning på tåget, från ohälsa mot destination hälsa.

1 bok   249kr

Priset är inkl moms 6%. Frakt tillkommer med 59kr.

5 böcker 995kr

Priset är inkl moms 6%. Frakt tillkommer med 99kr.