Anna Evertsson

Anna Evertsson är coach och föreläsare.

Anna brinner för att inspirera och motivera människor till att kunna se möjligheter i livet istället för problem. Att få människor att hitta sin inre styrka att klara utmaningar i livet. Anna har speciellt stor erfarenhet av att coacha människor som lever med smärta. Som utbildad diplomerad coach, mental tränare och NLP Practitioner och Vikväktarcoach har Anna många verktyg i sin verktygslåda och dessa använder hon för att ge sina kunder den absolut bästa hjälpen som finns och som sagt guida varje individ till att hitta sin egen unika väg till ett bättre, starkare liv. Anna lever med ständig smärta sedan 8 års ålder och har gått från att haft svårigheter med att hantera sin smärta till att idag må väldigt bra och välja sitt eget mentala tillstånd.