Cecilia Korp

Cecilia Korp – social intraprenör

med affärsidén “Förvalta kunskap, energi & pengar på bästa förmåga och stoppa tillbaks överflödet i en mer hållbar värld för våra barns framtid.”

Hon har en bakgrund som gymnasielärare vars passion har varit att öka kreativiteten och kommunikationsförmågan bland våra ungdomar med hjälp av estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande. Att utifrån sina talanger och sin passion bygga upp något som man kan försörja sig på (helt eller delvis) är något som hon älskar att inspirera till och verkligen brinner för. Under åren har hon sett en ökad ohälsa bland våra ungdomar, vilket är sorgligt och idag är det en av anledningarna till att hon är engagerad med kunskapsspridning om hur vi kan må bättre och hur vi kan förebygga ohälsa. För att barnen ska kunna förverkliga sig själva behöver de grundläggande behoven först vara uppfyllda.

En av de viktigaste frågorna för henne just nu är att ändra riktning på tåget, från ohälsa mot destination hälsa. Cecilia har även som mål att expandera sin verksamhet, att samarbeta för att nå gemensamma mål är 2020- talets entreprenörskap med WIN-WIN-WIN-koncept. Målet är att kunna stötta fler företag som har hållbara idéer, tjänster och produkter som gynnar världen. “Att möjliggöra för nästa generation av företagande, unga entreprenörer som har ett fokus att förändra världen till en plats med mer hälsa, mer kreativitet skratt och glädje och till en förmögenhet med mer mångfald och närvaro.”